İleri Sağlık Teknolojileri

Sağlık teknolojisi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “bir sağlık sorununu çözmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için geliştirilen cihazlar, ilaçlar, aşılar, prosedürler ve sistemler şeklinde organize bilgi ve becerilerin uygulanması” olarak tanımlanmaktadır Buna ilaçlar, cihazlar, sağlık bakımında kullanılan prosedür ve organizasyon sistemleri de dahildir. Bu teknolojiye örnek başlıca programlar;

  • Gelişmiş Protez ve Sinir Mühendisliği:Bu programda bulunan projeler gelişmiş protezler, Ortez ve diğer yardımcı cihazları keşfetmek, büyük ekstremite amputasyonu olan hastalarda tedavi ve müdahaleleri teknolojik imkanlarla sağlamak ve kırıklar ile diğer ortopedik yaralanmaları da içerecek oldukça geniş bir ilgi alanına hitap ediyor.
  • Sağlık Bilgi Teknolojileri:Bilgi Yönetimi (Information Management), Bilgi Teknolojisi (BT) Askeri Sağlık Sistemi (MHS) Ortak Medikal Bilgi Program Ofisi de denilen bu araştırma kolu, sağlık bilişiminin tüm alanlarıyla ilgili temel araştırma yeteneğine sahip.
  • Bulaşıcı Hastalıklar:Bu projeler bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, tespiti, kronik olarak etkili tedavi ve paraziter hastalıkların ileri teknoloji ile tespit ve tedavisini amaçlar. Mevcut projelerde teletıp, evde bakım izleme, gelişen biyosensörlerin geliştirilmesi ve ileri immünolojik testlerin kullanımına odaklanılmaktadır.
  • Tıbbi Robotik:Bu projeler, geliştirilen robotik cihazlar ile sabit ve mobil sağlık tesislerinde hastaların tedavisinde teknolojik entegrasyonlar sağlanıyor, bunun yanında durum değerlendirmek, tedavi ve kurtarma işlevleri ile birlikte olası savaş senaryolarında kayıpların azaltılmasına çalışılıyor.