Şirketlerin KVKK süreçlerine hazırlanması

Kişisel verilerin korunması kanununa göre tüm kamu ve özel işletmeler veri girişlerini belirli bir sisteme göre yapmalı ve tüm güvenlik önlemlerini almalıdır. Bilimp firması geliştirmiş olduğu sistemler ile verbis kaydı oluşturulmasını sağlıyor. kvkk eğitimi programları ile işlem yapacak olan personelin gerekli eğitimleri almalarını, kvkk sürecini hatasız yapmalarını sağlıyorlar.

Veri girişlerinin ve kaydı yapılan verilerin belirli bir standarda göre yapılması ve korunması önemlidir. Eğitim ile çalışanların, kurum içinde hızlı ve sonuç odaklı çalışmalarını sağlamaya, kurumsal verimliliği artırmaya ve zaman kaybını önlemeye çalışıyorlar.

Bilimp’in araçlarından faydalanın

Bilimp firması, kişisel verileri koruma kanununa göre yetkilendirilmiş bir firma olarak hizmet veriyor. Geliştirmiş oldukları, yazılım araçları ile belge, iletişim ve diğer süreçlerin bir bütün olarak yönetilmesini sağlıyorlar.

Bilimp yazılım araçlarının kurumlara sağladığı faydalar şunlardır;

  • Verimliğinin artması, maliyetlerin azalması
  • Çalışanlar arasında en iyi koordinasyonun sağlanması
  • İşlerin ölçülebilir ve izlenebilir olması
  • Güvenil iletişim
  • Verilerin KVKK’ya uyumlu ve güvenli yönetilmesi
  • Kurumsal hafızanın oluşması
  • Sürecin daha güvenli ve kolay yönetilmesi

Firma, geliştirmiş olduğu yazılımlar ile ilgili tüm kurumlara gerekli eğitimleri vererek çalışanların sisteme dahil olmasını ve sürece katılmaların sağlıyorlar.

 

Uluslararası işlem yapan tüm kurumlar Avrupa Birliği Veri Koruma Regülasyonu (gdpr) yasasına göre veri girişi yapmak zorundadır. Bu yasa Avrupa Birliği vatandaşlarını korumaya yönelik hazırlanmış bir yasadır. Bilimp, süreç geliştirme sistemlerini bu yasaya uyumlu ve entegreli olarak hazırlamaya çalışmaktadır. Avrupa birliği sınırları içerisinde yaşayan bireyin, kişisel verilerini işleyen tüm şirketlerin konum fark etmeksizin uyması gerekiyor.

Personel kayıtları

İlgili kanuna göre kişisel verilerin kaydını yapacak olan çalışanların VERBİS kayıtlarının oluşturulması gerekiyor. Bilimp tarafından geliştirilmiş olan süreç araçları, bu kayıtların oluşturulmasını, kayıt oluşturacak çalışanların eğitilmesini sağlıyor. Yaptıkları sistemler ile verilerin, hangi düzende kayıt yapılmasını gösteriyor ve sağlıyorlar.

Tek bir noktadan yönetim

Kamu ve özel kurumlarda, işlerin yürütülebilmesi için çok sayıda süreç bulunmaktadır. Bu süreçler, görev, öneri, talep, ziyaretçi, insan kaynakları, eğitim, kalite, toplantı olarak sıralanabiliyor. Bilimp geliştirmiş olduğu, süreç yönetim sistemleri ile tüm işleri farklı farklı yazılımlar yerine tek bir yazılım ile yapılmasını sağlıyor. KVKK kapsamında gerekli eğitimlerin verilmesin sağlayarak tüm çalışanların veri güvenliği sürecine katılmasını sağlıyorlar.

Bilimp KVKK eğitimleri

Bilimp firması, Bursa, Nilüfer merkezli olarak hizmet vermeye başlamış ve 2015 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen izin ile süreç yönetim sistemleri geliştirme faaliyetlerini sürdürüyorlar. Geliştirmiş oldukları tüm sistemler ile birlikte sistemlerin kullanımını sağlayacak eğitim programları da düzenliyorlar. Vermiş oldukları eğitimler ile çalışanları sürece dahil ederken, firmaların verimliliğinin artmasını, daha güvenli veri giriş ve veri koruma yöntemlerinin kullanılmasını sağlıyorlar.